OSIEDLE PRZYJAZNA, BLOK B- ostatnie wolne mieszkania !!!
5 września 2017
Godziny otwarcia Biura Sprzedaży – 2 listopada 2018 r.
30 października 2018

Szanowni Państwo,

w związku z rozwojem działalności biznesowej pragniemy Państwa poinformować, iż z dniem 13 marca 2018 roku nastąpiło przekształcenie prowadzonej przez nas dotąd działalności pod firmą „Tectum Inwest” Pietras i Pietras spółka jawna z siedzibą w Płocku w spółkę komandytową pod firmą Tectum Inwest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Płocku.

Na skutek przekształcenia spółce przekształconej tj. spółce Tectum Inwest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej czyli spółki „Tectum Inwest” Pietras i Pietras spółka jawna, co oznacza, że pozostaje ona podmiotem wszystkich zawartych umów, a ich treść nie ulega zmianie.

Spółka Tectum Inwest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nowym numerem KRS 0000723388. Numery NIP i REGON nie uległy zmianie i pozostają te same tj. numer NIP 774 315 18 00 i numer REGON 142375170.

W razie pytań prosimy o kontakt.